Ученическа занималня ,,Учебнотека“

Докато планирахме създаването на Ученическа занималня „Учебнотека“, избирахме подходящ интериор, модерно обзавеждахме и оборудване, търсихме квалифицирани и утвърдени преподаватели, ние искахме да направим всичко това перфектно. Защото, без съмнения и колебания, решихме да поставим в центъра на нашето внимание самите деца, които са най –ценни и заслужават най – добрите грижи и специалното ни отношение. Важни за нас са всички техни желания, мечти и потребности, с характерните за възрастта им особености, както положителни, така и отрицателни.

От една страна – емоционалната и познавателна активност към новото и интересното, неизчерпаемите им фантазии и стремеж да експериментират, а от друга – непостоянството в интересите им и слабата концентрация на внимание. В работата си с децата заложихме на творческите им способности и на желанието им за игри, за да превърнем ученическите занимания в интересни, полезни и непременно успешни. Постоянно да развиваме творческото начало при децата, използвайки игрите, като основно средство, се превърна в една от основните ни задачи. Използваме подходящи дидактични и интерактивни игри, проверени и доказали своя потенциал при усвояването на знания, умения и обучението по различни учебни предмети. Постарахме се да осигурим атмосфера на психически комфорт, където децата да получат не само естетическо наслаждение и удовлетворение от своето творчество, но и да могат с лекота да решават езикови, математически и логически задачи и тестове, поднесени в увлекателна и ефективна форма.

Практиката ни е доказала, че децата се учат най – бързо и най – успешно, ако имат положително отношение към това, което правят и могат свободно да изследват и изучават. Разчитаме на техните безбройни желания и неизчерпаем стремеж да се докажат, да се утвърдят и усъвършенстват, за да им помогнем максимално при тяхното развитие и възпитание. В процеса на общуване с преподаватели, приятели и връстници неусетно се формират и изграждат личностните и морално – волевите им качества. Важна задача е и да ги научим да не спират да търсят красотата вътре в себе си, навсякъде и във всичко – докато учат, играят и се забавляват. Когато творят и се обучават да се стремят да прилагат на практика наученото, смело да експериментират и да търсят решения на възникнал проблем или трудност. Нашата цел е да накараме децата да повярват в себе си и в собствените си възможности, без което е невъзможно тяхното успешно развитие и възпитание. Мотивираме ги за учебен труд, помагаме им да правят опити да опознаят света, дори когато не успяват, да не се разколебават, а да продължават напред. Ние от Ученическа занималня „Учебнотека“ вярваме, че това е правилния път за постигане на същественото – бъдещата успешна социализация и реализация на нашите деца. Повярвайте ни и Вие!