Промоции

ПРОМОЦИИ  ДЕТСКИ РОЖДЕН ДЕН!

Анимация /10деца 320лв/

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

10 Детски менюта

Тематично парти (за деца до 3г Маскот Парти 20минути; за деца над 4възраст анимация 80минути)

Тортa с фотокартинка

4 Плата( 100 хапки за родителите)

ПАКЕТ:  Украса /10деца 320лв/

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

10 Детски менюта

Тематична украса -плакат с темата на партито, балонена украса на стена, фолиева цифра, покривка, чинийки и сълфетки в цвета на украсата.

Тортa с фотокартинка

4  Плата (100 хапки за родителите)

ПАКЕТ:  МАКСИ/10деца 360лв/

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

10 Детски менюта

Тематично парти (за деца до 3г Маскот Парти 20минути; за деца над 4възраст анимация 80минути)

Тематична украса -плакат с темата на партито, балонена украса на стена, фолиева цифра, покривка, чинийки и сълфетки в цвета на украсата.

Тортa с фотокартинка

5  Плата (125 хапки за родителите)

ПАКЕТ: Базов пакет  /15 деца – 330лв /

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

15 Детски менюта

Тортa с фотокартинка

5 Плата( 125 хапки за родителите)

ПАКЕТ:Анимация  /15 деца – 330лв без торта/

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

15 Детски менюта

Тематично парти (за деца до 3г Маскот Парти 20минути; за деца над 4възраст анимация 80минути)

5 Плата( 125 хапки за родителите)

!В този пакет няма да бъдете таксувани, за внасяне на торта.

ПАКЕТ: Анимация  /15 деца – 380лв/

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

15 Детски менюта

Тематично парти (за деца до 3г Маскот Парти 20минути; за деца над 4възраст анимация 80минути)

Тортa с фотокартинка

5 Плата (125 хапки за родителите)

ПАКЕТ: Базов пакет /20 деца – 430лв/

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

20 Детски менюта

Тортa с фотокартинка

7   Плата (170 хапки за родителите)

ПАКЕТ: Анимация /20 деца – 480лв/

Наем зала 2ч, покани, рисунка на лице

20 Детски менюта

Тематично парти (за деца до 3г Маскот Парти 20минути; за деца над 4възраст анимация 80минути)

Тортa с фотокартинка

7   Плата (170 хапки за родителите)

! Тортата в пакета можеда се замени с пици за родителите. В пакета за 10 деца- 2пици; В пакета за 15 деца- 3пи½ци; В пакета за 20 деца- 4пици;